Saksan kielen käännöspalvelut

Matti Borg

Olen Matti Borg, mies Helminauhan takana. Olen koulutukseltani filosofian maisteri Tampereen yliopistosta. Pääaineeni oli saksan kielen kääntäminen ja tulkkaus. Sivuaineet olivat suomenkielinen viestintä ja yrityksen taloustiede, erityisesti laskentatoimi.

Lähes kahden vuosikymmenen aikana olen saanut runsaasti kokemusta käännöksistä muun muassa eri tekniikan aloilta, talouteen ja rahoitusmarkkinoihin liittyvistä käännöksistä sekä sopimusteksteistä ja oikeudellisista teksteistä. Olen kääntänyt myös paljon Euroopan parlamentin ja komission tekstejä sekä tieteellisiä artikkeleita.

Tulkkauksessa kokemukseni ulottuu pienistä kahdenvälisistä tapaamisista suuriin kansainvälisiin konferensseihin. Oikeustulkkauksissa on vahva rutiini, ja ammattitaitooni kuuluu perehtyminen hyvin erilaisten alojen sanastoihin.

Olen suorittanut tulkkausharjoittelun Euroopan komission tulkkauspalvelussa ja toiminut tulkkina useissa EU-tason kokouksissa.

Minulla on tiivis yhteys saksan kieleen ja saksankielisten maiden kulttuuriin, ja pidän sitä yllä muun muassa vierailemalla Saksassa useita kertoja vuodessa niin työasioissa kuin yksityisestikin.

Olen Suomen kääntäjien ja tulkkien liiton (SKTL) jäsen.

Ota rohkeasti yhteyttä, laitetaan käännösasiat kerralla kuntoon!

Matti Borg
+358 50 522 2959