Auktorisoitu kääntäjä

Auktorisoitu kääntäjä on oikeutettu laatimaan asiakirjasta laillisesti pätevän käännöksen. Hän on suorittanut erityisen auktorisoidun kääntäjän tutkinnon, jonka järjestää Opetushallituksen yhteydessä toimiva
auktorisoitujen kääntäjien tutkintolautakunta.