Asioimistulkki

Asioimistulkkauksessa tulkataan tavallisesti viranomaisen (esimerkiksi sosiaali- tai terveydenhuoltoviranomaisen) ja asiakkaan välistä vuoropuhelua. Tilanteet ovat moninaisia, mutta yhteistä on ammattitaitoisen tulkin tärkeys. Ammattitaitoon kuuluu itsestään selvänä asiana luottamuksellisuus ja puoluettomuus.